Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc • Tập trung phục vụ khách hàng và chốt hợp đồng dựa trên lượng khách hàng lớn được sàng lọc kỹ lưỡng từ đội ngũ marketing

xem thêm
.
.
.
.